Valmennuksen periaatteet

Seuran valmennuksen tarkoitus on tarjota kilpaileville nuorille hyvät mahdollisuudet kehittyä hiihtäjänä mutta myös mahdollistaa hiihto liikuntaharrastuksena. Jokaiselle urheilijalle tarjotaan mahdollisuus kehittyä omien tavoitteidensa mukaisesti.


Valmennusryhmät

Harjoitukset toteutetaan valmennusryhmittäin, jotka on muodostettu urheilijan ikä ja taso huomioiden. Ryhmät ja ryhmien valmentajat pyritään pitämään samoina vuodesta toiseen, jotta syntyneet kaverisuhteet ja ryhmähenki säilyvät. Jos ryhmäsiirroille tai ryhmän jakamiselle on tarvetta, vaikka ryhmien koon tasapainottamisen takia, siirroista keskustellaan aina urheilijan ja hänen huoltajiensa kanssa. 

Jokaisella nuorten valmennusrynmällä on nimetty vastuuvalmentaja, joka vastaa ryhmän harjoitussuunnitelmasta, harjoitusten sisällöstä sekä siitä, että ryhmän harjoitukset ovat turvallisia ja ryhmän jäsenet kokevat olevansa tervetulleita.


Kilpailut

Pakilan Vedossa kaikilla mukana olevilla nuorilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin. Seurassa harjoittelevia nuoria kannustetaan osallistumaan seuran omiin ja myös muiden seuran kilpailuihin, mutta kilpailuihin osallistumisesta jokainen saa päättää itse. 

Ryhmän vastuuvalmentaja päättää ryhmänsä osalta viestijoukkueiden nimeämisestä, tarvittaessa yhdessä valmennuskoordinaattorin ja muiden valmentajien kanssa. Viestijoukkueet nimetään ensisijaisesti halukkaista, kilpailun ikäryhmän mukaisista urheilijoista siten, että mahdollisimman moni halukas pääsee osallistumaan viestiin. 17 v sarjoissa ja ylemmissä viestijoukkueet nimetään parhaan urheilullisen tuloksen mahdollistavalla tavalla.

Erityisesti arvokisoissa pyritään järjestämään apua suksihuoltoon tilanteen mahdollistamalla tavalla. 


Valmennusmaksut

Valmennusryhmässä mukana olevilta peritään valmennusmaksu, jonka suuruuden johtokunta hyväksyy vuosittain. Valmennusmaksukaudet ovat touko-joulukuu (syksy) ja tammi-huhtikuu (kevät). 

Valmennusmaksut seurassa ovat alhaisia, mikä perustuu siihen, että seurassa myös huoltajat osallistuvat aktiivisesti seuratoimintaan.


Leirit

Kaikilla valmennusryhmissä harjoittelevilla on oikeus osallistua seuran leireille. Kevät- ja ensilmenleireille toivotamme myös nuorten vanhemmat tervetulleiksi, muille harjoitusleireille mahdollisuuksien mukaan. 

Seura kannustaa nuoria terveeseen ja urheilulliseen elämäntapaan. Seuran valmentajien edellytetään toimivan tässä esikuvina. Kaikki leirit ja muut tapahtumat ovat päihteettömiä ja savuttomia.